HUI TRÆNINGSPAKKER SÆSON 23/24 

Ud over holdtræning for U10-U15 to gange pr. uge har vi også forskellige tilbud om ekstra træningspakker og lancerer vores eget akademi for U10-U19 fra august 2023.


I år har vi også et Skillz tilbud i samarbejde med FCK drenge og piger. 


Nyt sportsligt setup med akademi for U10-U19
Efter sommerferien kommer vi til at justere ved det sportslige setup i klubben. Som vi beskriver det i vores vision og strategi, så er vi en klub som foruden den klassiske breddeforeningsfodbold ønsker at kunne levere et kvalitetsprodukt til de af vores medlemmer som også ønsker elitefodbolden. Derfor opretter vi nu et mere rent tilbud til denne målgruppe.
Hidtil har vi kørt med en model, hvor man har været vant til at træne i større, blandede grupper med sin årgang, hvortil man så har kunnet tilkøbe et såkaldt PRO tilbud som har været tilbudt en række selekterede spillere på basis af en række kriterier, og hvor pågældende spillere derved fik mulighed for at indgå i ekstra træningspas sammen med fodboldmæssigt ligesindede spillere. Den tidligere PRO model har haft den fordel, at de enkelte årgange har været tæt forbundet socialt. Desværre har
det også haft den slagside, at mange eliteorienterede spillere har savnet et højere niveau i deres almindelige holdtræning, hvilket vi som klub nu forsøger at imødekomme.

Vi kommer fra og med den nye sæson til at introducere et mere rent elitekoncept som modsvar til det nuværende PRO koncept. Det vil i højere grad afspejle en egentlig akademi-model, hvor vi har et akademi-hold på hver årgang fra U10-U19, hvor man er udtaget ud fra en række kriterier, og hvor spillerne på det pågældende hold træner oftere sammen i deres gruppe. Kriterierne er lig PRO udvælgelsen, men forskellen her er at man træner oftere sammen med PRO spillerne.
Dette gøres som nævnt for at tilgodese den stigende efterspørgsel vi oplever fra de børn som både kan og vil et tydeligere elitemiljø, og for at imødekomme trænernes ønske om at kunne fokusere deres energi på færre spillere og opgaver ad gangen.


Vi vil som klub være meget opmærksomme på, at vores “akademi” hold, ikke bliver lukkede hold, hvor ingen har hverken adgang til eller udgang fra, når først holdene er sat. Vi vil - særligt fra den sportslige ledelse – arbejde med at sikre fortsat sammenhæng mellem bredde og elite. Dette ved forskellige fælles aktiviteter og ved at være løbende opmærksomme på om nogle spillere på breddehold med ønsker og begyndende potentiale til mere får mulighed for at “træne op” ligesom elitespillere som står af på eliteræset bliver taget hånd om så vi fastholder dem i fodbolden uden de krav som måtte blive stillet på akademi-holdene.