HUSK ALLE SKAL MELDES IND I DBU FØR MAN KAN OPTAGES I LOKAL KLUB. LÆS VENLIGST NEDENSTÅENDE


Der er pt. ventelister på alle børnehold i drengeafdelingen. Alle nye ungdomsmedlemmer skrives på venteliste,
hvorfra de overføres til hold, når der bliver plads på holdene. 
Vi vender tilbage, så snart der er ledige pladser på de
enkelte hold og
man opkræves først efter endt prøvetræning.


Hvis der er behov for at kontakte klubben vedr. indmeldelse finder I kontakterne på holdsiden

 

Medlemskab

HUI Fodbold er en forening, der drives af forældre. Uden forældrenes indsats som ledere og trænere (især i de yngre årgange), er der ingen klub.


Når du er medlem i HUI Fodbold betaler du et kontingent som dækker udgifter til fx:

 • Turneringsgebyrer
 • Dommergebyrer
 • Klubadministration (håndtering af indmeldelser/udmeldelser, banebooking, dialog med kommune og lokalunion osv.)
 • Materialer (bolde, kegler mv.)
 • Diverse klubarrangementer
 • Kørselsgodtgørelser til trænere
 • Uddannelse af personale
 • M.m. 

Da hvert enkelt hold ikke drives som selvstændige enheder, men som del af en større sammenhæng, vil det altid kunne anfægtes om ét udvalgt hold får nøjagtig valuta for den kontingentmængde der betales for en given periode.


Mange faktorer spiller ind i, hvordan midlerne fordeles på de forskellige hold. Fx er det oftest mere omkostningstungt at rekruttere trænere til ældre årgange, da disse typisk rejser længere hvorfor driften af en ældre årgang kan være dyrere. Dette forsøges afspejlet i kontingentsatserne, men kan aldrig være en direkte afspejling, da hver årgang har forskellige behov.


Vi håber derfor at alle klubbens medlemmer anskuer deres kontingentbetaling som et mere langsigtet bidrag til klubbens drift, hvor alle medlemmer kommer til at opleve fuld valuta for deres kontingentbetaling i løbet af deres tid i HUI Fodbold.


Når du melder dig ind i HUI Fodbold venter følgende steps før du bliver medlem:

 1. Indmeldelse
 2. Optagelse på hold eller på venteliste
 3. Køb af kampsæt
 4. Kontingentopkrævning


English version

When you enroll yourself or your child in HUI Fodbold please make sure to follow these steps before you become a member: 

 1. Register via the DBU registration
 2. Once approved by the club administration and you will be transferred to at team or the waiting list of a team. Please await confirmation before next step.
 3. Once accepted on a team purchase the match kit (jersey, shorts and socks via Sport Direct)
 4. Payment of the membership via the link received from HUI Fodbold administration (paid twice per year)


INDMELDELSE

Du modtager her fra et brugernavn og log in til Mit DBU og herunder KampKlar. 


Log in foretages på www.DBU.dk øverst til højre. Her kan du ændre brugernavn, login og kontaktinformationer. 


Retter du her adresse, tlf. nr eller mailadresse ændres det tilsvarende i klubbens medlemssystem. 

Det er vigtigt, at kontaktinformationerne er korrekte af hensyn til klubbens kontakt til spillerne og kontingentopkrævninger. 


Din indmeldelse er bindende (uagtet om du deltager i træning eller ej) indtil vores kasserer har modtaget en skriftlig udmeldelse. 

Bemærk venligst at en udmeldelse IKKE kan ske via din træner eller holdleder, men udelukkende via mail til bent.fabricius@hui-fodbold.dk 


Alle nye ungdomsmedlemmer skrives på venteliste, hvorfra de overføres til hold, når der bliver plads på holdene. Det gælder dog ikke piger, hvor der altid er plads på et hold.


Du kan prøvetræne i 2 uger, hvorefter kontingent opkræves. Holdlederen fra årgangen kontakter dig med detaljer om prøvetræning. 


Hvis jeres barn mod forventning ikke ønsker at fortsætte, skal vi bede om, at I husker at udmelde barnet via hjemmesiden således, at I undgår at HUIs administration sender jer kontingentopkrævninger. 


OBS! Køb af kampsæt (læs mere længere nede) skal betales direkte til leverandøren og har intet som helst med kontingentet at gøre. 


Du kan således heller ikke melde dig ind i klubben blot ved køb af kampsæt.

KØB AF KAMPSÆT

Bestilling af kampsæt skal først foretages efter prøveperioden og når spilleren er optaget på holdet.


Bestilling af kampsæt skal foretages af alle piger samt drenge til og med 13 år. 


Ved bestillingen, der går direkte til klubbens leverandør - Sport Direct i Helsingør - modtager spilleren et sæt kamptøj - dvs. en klubdragt bestående af trøje med navn og nummer, bukser og strømper.


Da formålet med at bestille en kampsæt er, at dit barn, pige får en kampdragt, således de kan deltage i kampe, skal der ikke bestilles en kampdragt, hvis holdet allerede har et sponsoreret kampsæt. Dette er ofte tilfældet i de ældre årgange, hvorfor man bedes forhøre sig hos træneren om det er tilfældet, inden man bestiller. 


Kamptøj kan bestilles og betales online via vores medlemswebshop via Sport Direct Helsingør.


Bemærk at ved første gangs køb skal man vælge "indmeldelsesgebyr", hvor man får tøjet billigere end klubbens normale pris. Næste gang der bestilles, er det til klubbens normale pris, som dog fortsat er meget billig.


NB! bemærk venligst, at når du har fyldt indkøbskurven (med kampsættet), skal du "check out" som gæst.


KONTINGENTOPKRÆVNING

Kontingent betales 2 gange årligt i januar (for perioden 1/1 - 30/6) og august (for perioden 1/7 -31/12). Kort tid efter du er blevet medlem (prøveperiodens udløb), vil du modtage en kontingentopkrævning, som betales via kortbetaling.

Bemærk at som hovedregel tilbagebetaler klubben ikke indbetalt kontingent.

Kontingentsatser /priser vedtaget på generalforsamlingen 21. februar 2023 og gældende fra 1/7 2023

HOLD

PRIS KR.

PERIODE

Veteraner, Old Boys

850,-

Halvårligt

Old Boys Fitness

425,-

Halvårligt

Herre senior 

1.540,-

Halvårligt

Herre senior bredde hold uden træner

935,-

Halvårligt

U10 - U19 Drenge 

1.980,-

Halvårligt

U7 - U9 Drenge

1.540,-

Halvårligt

U6 Drenge

990,-

Halvårligt

Krible Krable

660,-

Halvårligt

Dame senior

1.150,-

Halvårligt

U8 - U18 Piger

1.540,-

Halvårligt

Fodbold Fitness damer

225,-

Halvårligt

Passive medlemmer

350,-

Helårligt

FRIPAS

For borgere i Hørsholm Kommune er det muligt at søge fripas. Læs om kravene her: 

https://www.horsholm.dk/borger/kultur-og-fritid/tilskud-og-puljer

HJÆLP TIL KAMPKLAR


Kom godt igang med KampKlar via Mit DBU på www.dbu.dk eller download DBU app'en

https://klubservice.dbu.dk/kampklar/vejledning/til-spillere-og-foraeldre/kampklar-forside/


Bliv kontaktperson

Har du ét eller flere børn? Er du træner? Måske selv spiller? Uanset hvad anledningen måtte være, kan du gøre det lettere for dig selv at administrere flere brugere - eller være flere til at administrere én bruger - som 'Kontaktperson'.

Du får de samme muligheder for at til- og afmelde kampe, eksportere kalender via iCal - og hvis du selv spiller, eller har flere børn, kan du klare det hele fra ét login, med ét brugernavn og én adgangskode.

Du kan desuden sikre, at vigtige informationer, som kontingentopkrævning og beskeder fra træneren, sendes til de personer, der har behov for at få besked.

https://klubservice.dbu.dk/kampklar/vejledning/til-spillere-og-foraeldre/bliv-kontaktperson/Vi glæder os til at byde dig velkommen!